Regiotaxi

Een alternatief voor de particuliere taxi is de Regiotaxi. Regiotaxi is een vorm openbaar vervoer als aanvulling op- of vervanging van de reguliere OV-bus. Mensen die geen gebruik van de OV-bus kunnen maken, kunnen gebruikmaken van de regiotaxi. De regiotaxi is volledig toegankelijk, ook voor mensen met een beperking, een hulpmiddel of begeleiding. Zo wordt met Regiotaxi Midden-Brabant o.a. een aantal zgn. Kleine Kernen bediend tegen het tarief van de OV-bus.

Quattrotax is op 1 maart gestart met de uitvoering van Regiotaxi Midden-Brabant voor 8 samenwerkende gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Samen zijn zij de eerste grote opdrachtgever voor Quattrotax met in totaal ruim 17.000 pashouders die dagelijks gemiddeld 1.000 ritten maken.


 

 

 

 

De opdrachtgever heeft speciaal voor Regiotaxi Midden-Brabant een Servicepunt opgericht dat allerlei services beidt voor hun doelgroepen. Deze services zijn o.a.:

Het Servicepunt is voortdurend op de hoogte van de servicegraad van het vervoer en informeert Quattrotax over verbeterpunten in het vervoer en de dienstverlening. Sinds de start van het vervoer is de servicegraad snel opgelopen naar ruim 95%! Iets om trots op te zijn.

Vorige pagina

Nieuws
NS Zonetaxi start 7 december 2013
NS Zonetaxi start 7 december 2013 als opvolger van de Treintaxi.
Contact
Quattrotax B.V. Onderdeel van Quattrotax Holding B.V. KvK: 51605759 Rabobank: 1574.87.784 Vestigingsadres: Orionstraat 55 5015 BR Tilburg 013-5324200 info@quattrotax.nl